מחקר על שילוב יוגה בכיתות בבתי הספר

סרטון

 
Research on yoga in education: well-being in the classroom, Rachael Jefferson-Buchanan